Gmina Knurów

Beneficjent programu

Miejskie Centrum Edukacji

Realizator projektu

Portal Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Śląskie.

Województwo Śląskie

 

  Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie realizuje projekt pn. „Witajcie w Nowej Bajce!”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W wyniku realizacji projektu dojdzie do utworzenia w Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 13 nauczycieli (13 K i 0 M) oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, bajkoterapii, terapii behawioralnej i zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Realizacja projektu bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia deficytu miejsc przedszkolnych w gminie, wzbogaci kompetencje nauczycieli (również do wykorzystania po zakończeniu projektu) oraz dzięki zajęciom przełoży się na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 50 dzieci (30 K i 20 M).

 

 

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:  395 782,29  PLN

 

Biuro Projektu

Miejskie Centrum Edukacji
44-196 Knurów ul. Lipowa 12

E-MAIL

nowabajka@knurow.edu.pl

Tel

32 235 27 04