O projekcie

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  1 przedszkole (MP-2) 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:
  13 nauczycieli (w tym 13 K i 0 M)

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej:

  50 dzieci (w tym 30 K i 20 M)

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie:
  50 miejsc


PLANOWANE REZULTATY:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

  13 nauczycieli ( w tym 13 K i 0 M)